Mali: Penzije se vraćaju na staro, Srbija ispunila sve uslove za aranžman sa MMF

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je Srbija ispunila sve uslove kako bi već u julu potpisala novi aranžman sa MMF, koji će trajati do januara 2021 

531

BEOGRAD – Reč je o aranžmanu poznatijem kao „čuvarkuća“, koji podrazumeva savetodavnu ulogu MMF, a ne finansijsku pomoć.

Siniša Mali je takođe rekao da će Zakon o smanjenju penzija biti potpuno, a ne fazno, ukinut do kraja godine.

U novom aranzmanu je reč o makroekonomskim politikama i reformama koje treba da podrži takozvani PCI, novi instrument koji je MMF uveo 2017. godine u cilju pružanja podrške zemljama kao što je Srbija.

Program podržan od strane PCI ima za cilj održanje makroekonomske i finansijske stabilnosti i ostvarivanje napretka u realizaciji ambicioznog plana strukturnih i institucionalnih reformi radi podsticanja brzog i inkluzivnog rasta, otvaranja novih radnih mesta i podizanja životnog standarda.

“Pod ovim politikama, makroekonomski izgledi Srbije su i dalje dobri. Rast je dostigao 4,6 procenata međugodišnje u prvom kvartalu, i očekuje se da će dostići najmanje 3,5 procenta u ovoj godini. Inflacija je i dalje niska i procenjuje se da će biti oko 2 procenta do kraja ove godine, zahvaljujući podršci odgovarajuće monetarne politike Narodne banke Srbije“, naveo je Dzejms Ruf, šef misije MMF-a u Srbiji.

Novi aranžman MMF-a Srbiji (FOTO TANJUG/ ZORAN ZESTIC)

„Očekujemo da će javne finansije i ove godine zabeležiti suficit. Od 2019. godine pa nadalje, cilj programa je nizak ukupni deficit, što bi dovelo do smanjenja javnog duga na nivo ispod 50 procenata BDP-a do kraja programa i obezbedilo bi prostor za povećanje kapitalne potrošnje, kao i za određena smanjenja poreskog opterećenja privrede i rada. Takođe bi omogućilo ukidanje privremenih smanjenja penzija iz vremena krize, kao i prelazak na novi sistem zarada u javnom sektoru, uz obezbeđenje da ne poraste udeo mase penzija i plata u BDP-u“, naveo je Ruf.

Prema njegovim rečima, program će podržati sveobuhvatan paket reformi državne uprave.

„Završetak reformi sistema zapošljavanja i zarada biće od ključne važnosti za unapređenje efikasnosti javnih službi i obuzdavanje tekuće potrošnje. Bolji okviri za upravljanje javnim investicijama će uticati na bolje izvršenje i smanjenje nedostataka u javnoj infrastrukturi. Reforma poreske administracije će pomoći da se poveća efikasnost naplate poreza i unapredi poslovna klima. Jačanje fiskalnih pravila će obezbediti održivost budžetske politike na srednji rok“, rekao je šef Misije MMF za Srbiju.

„PCI ima za cilj dalje jačanje koordinacije sa Upravom za javni dug u svrhu upravljanja likvidnošću i promovisanje domaće valute. Reforme nadzora i regulacije u finansijskom sektoru fokusiraće se na unapređenje otpornosti, puno usklađivanje sa standardima EU i završetak reformi državnih finansijskih institucija. PCI će takođe podržati vlasti Srbije u naporima da se pozabave utvrđenim slabostima okvira za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma“, rekao je.

“Primena sveobuhvatnog paketa strukturnih i institucionalnih reformi ima za cilj unapređenje poslovnog okruženja radi pružanja podrške bržem privrednom rastu predvođenom privatnim sektorom. Prioriteti u pogledu politike uključuju borbu protiv sive ekonomije, dalje povećanje učešća u radnoj snazi, reformisanje ili iznalaženje trajnog rešenja za javna i državna preduzeća, i unapređenje kvaliteta i transparentnosti državne statistike“, rekao je Ruf.

Možda Vam se takođe svidi:
Loading...