Kako će Crnogorci da se ophode prema bivšem predsedniku?

Na naziv "počasnog bivšeg predsednika" imaće pravo samo oni koju su obavljali tu funkciju od obnove nezavisnosti 2006. godine

263

PODGORICA – Skupština Crne Gore usvojila je Zakon o Predsedniku države, kojim je predviđeno da, posle prestanka funkcije, ima pravo na počasni naziv, naknadu zarade i da koristi službeni automobil sa vozačem.

Za Zakon je glasao 41 poslanika vladajuće većine.

Skupština je utvrdila da postoji javni interes za povratno dejstvo predviđeno zakonom.

Zakonom je predviđeno i da će predsednik države, po prestanku funkcije, moći da koristi kancelariju i da zaposli po jednog savetnika i administrativnog radnika najduže pet godina.

Navodi se da je jedan od osnovih ciljeva zakona stvaranje okvira koji će obezbediti omogućavanje primerenih prava predsedniku za vreme vršenja funkcije i prava po njenom prestanku, kao i dignitet funkcije Predsednika.

Zakonom je predviđeno da po prestanku funkcije predsednik stiče pravo na počasni naziv, „bivši predsednik Crne Gore“ i da pripada predsednicima koji su tu dužost obavljali od obnove nezavisnosti Crne Gore, od 3. juna 2006. godine.

Predsedniku po prestanku funkcije do ispunjenja zakonskih uslova za sticanje prava na penziju, pripada pravo na naknadu zarade u visini od 70 odsto zarade koju je primio u poslednjem mesecu pre prestanka te fukcije, uz odgovarajuće usklađivanje.

„Ukoliko zasnuje radni odnos za vreme ostvarivanja ovog prava za to vreme se obustavlja isplata naknade. Predviđeno je da ukoliko ostvari pravo na penziju, a ona je manja od 70 odsto zarade, ima pravo na posebno mesečno primanje u iznosu razliku između 70 odsto zarade i penzije koju prima“, kaže se u obrazloženju.

Izvor Tanjug
Možda Vam se takođe svidi:
Loading...