Gušenje konkurencije uvek plaćaju građani

207

BEOGRAD – Gušenje konkurencije na kraju uvek plaćaju građani kroz skuplju ponudu roba i usluga lošijeg kvaliteta i bez mogućnosti izbora, upozoravaju u Komisiji za zaštitu konkurencije i ističu da je zato važno da propisi prođu i analizu Komisije kako bi se otkrili sporedni i nenamerni neželjeni efekti pojedinih zakonskih rešenja na konkurenciju.

Komisija je, navode, i do sada ukazivala na određene nacrte zakona i propise koji su za posledicu imali ili su mogli da imaju negativne efekte na uslove konkurencije na tržištu, ali ističu da treba da postane praksa da se Komisiji dostavljaju nacrti i predlozi zakona koji su od značaja za funkcionisanje tržišta što do sada, dodaju, nije bio slučaj.

Članica Saveta Komisije za zaštitu konkurencije Mirjana Mišković Vukašinović rekla je da je dosadašnja praksa u postupanju Komisije pokazala da povremeno regulatorne promene koje u drugim oblastima znače unapređenje rada, otvaraju mogućnost ograničenja konkurencije na raznim tržištima.

Da bi se to izbeglo, kaže, Mišković Vukašinović, važno je preventivno delovanje svih nadležnih organa.

„Komisija za zaštitu konkurencije kojoj je mandat, između ostalog, sprečavanje povreda i ograničenja konkurencije na tržištu Srbije pomno prati sve zakonodavne aktivnosti kako bi doprinela unapređivanju privrednog ambijenta, u kontekstu sprečavanja bilo kakavog antikonkurentskog ponašanja“, naglasila je ona.

Ocenila je da, s druge strane, za tržisnu ekonomiju nije dobra ni preterana regulacija jer, upozorila je, može da dovede do gušenja konkurencije.

„Zato treba da budemo pažljivi da se regulacija koja treba nešto da uredi i olakša, ne pretvori u svoju suprotnost, u prepreku slobodnom delovanju tržišta“, rekla je Mišković Vukašinović na početku dvodnevnog seminara „Analiza efekata propisa na tržišta i konkurenciju“.

Ističe da je važno da sva ministarstva u procesu pripreme nacrta zakona imaju u vidu važnost obezbeđivanja ravnopravnih uslova na tržištima.

Mišković Vukašinović je navela da samo sinergijom aktivnosti u cilju formiranja što kvalitetnijeg privrednog ambijenta i stvaranju jednakih uslova za sve tržišne učesnike mogu se postići postavljeni ciljevi, a to su povećanje investicija koje će otvoriti nova radna mesta i unaprediti životni standard građana Srbije.

Poručila je da će Komisija kao i do sada aktivno raditi na zastupanju i promovisanju pravila zaštite konkurencije i uticati na donosioce različitih politika koje se tiču konkurencije na tržištu Srbije.

Poslednjih godina je, kaže Mišković Vukašinović, preduzeto niz koraka u cilju unapređenja zakonodavnog okvira, a tek predstoji intenzivna regulatorna aktivnost u narednom periodu kako bi se svi domaći propisi uskladili sa pravnim tekovinama EU i kako bi se nastavilo sprovođenje reformi.

Vođa projekta za poboljšanje investicione klime u Srbiji Eugen Osmočesku iz Svetske banke rekao je da će na seminiru biti predstavljeno ogromno iskustvo zemalja Latinske Amerika, posebno Meksika, iz oblasti zaštite konkurencije, a v.d. direktorka Republičkog sekretarijata za javne politike Bojana Tošić najavila je da predstoji rad na donošenju seta propisa koji treba da pojednostave poslovanje u Srbiji.

Izvor Tanjug
Možda Vam se takođe svidi:
Loading...