Istraživanje pokazalo: Studenti ni ne znaju da postoji poverenik za zaštitu rodne ravnopravnosti

172

BEOGRAD – Najveći problemi sa kojima se suočavaju žene u Srbiji su seksualno nasilje i nejednake plate, pokazalo je istraživnje o rodnoj ravnopavnosti koje je Centar za međunarodnu javnu politku sproveo među studentima 30 fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Prema nalazu istraživanja, studentkinje smatraju da je najveći problem sa kojima se žene u Srbiji suočavaju seksualno nasilje, dok najveći broj studenata smatra da su to nejednake plate.

Na konferenciji za novinare članovi Centra su naveli da je istraživanje pokazalo da manje od tri odsto studenata misli da rodna ravnopravnost „u potpunosti“ postoji u Srbiji.

„Važno je da svakodnevno ispitujemo mlade jer su oni osnova društva i zato smo odlučili da svake godine sprovodimo istraživanja o njihovom stavovima. Ove godine to je istraživanje o rodnoj ravnopravnosti kako bismo javnosti poslali poruku šta naše društvo mora da promeni“, rekao je predsednik tog Centra Aleksandar Klarić.

Ispitivanje je pokazalo da je prva asocijacija mladih na rodnu ravnopravnost „jednako učešće žena i muškaraca u donošenju svakodnevnih odluka“ i „jednakost polova pri zapošljavanju“.

Koordinator projekta Lazar Subotić je kazao da je činjenica da i dalje postoji visoka tolerancija nasilja u porodici i profesionalna nezastupljenost žena na mestima na kojima se donose ključne odluke.

Rezultati su pokazali i da veoma mali broj ispitanih studenata zna da u Srbiji postoji poverenik za zaštitu rodne ravnopravnosti.

Jedna od učesnica projekta Tamara Perić kazala je da taj podataka smatra poražavajućim, jer ukoliko bi neko imao problem ove prirode ne bi znao kome da se obrati.

Prema podacima istraživanja, najveći broj studentkinja smatra da muškarci nemaju „prirodno veće liderske sposobnosti“ zbog kojih su na rukovodećim pozicijama, dok se znatno manji broj muškaraca slaže sa njihovim stavom.

Za tradiconalno muške poslove kao sto su policija, vojska i poliicja trećina studenata smatra da su žene diskriminisane za ovaj posao, dok su muškarci najviše diskriminisani kod poslova dadilje, baletana i šminkera koji su tradicionalno ženski poslovi, kao i da postoji diskriminacija muškog pola prilikom dobijanja strateljstva, pokazali su rezultati istraživanja Centra.

Najveći broj studenata se slaže da postoji diskriminacija LGBT osoba prilikom zapošljavanja, ali, isto tako, više od polovine njih smatra da nemaju pravo na istopolni brak.

Članica Centra Neda Obradović kazala je da je stav centra da je potrebno više raditi na unapređenju rodne ravnopravnosti, uključujući položaj žena i LGBT osoba pre svega kroz zakonodavnu delatnost i obrazovne isntitucije.

„Tradicionalno shvatanje da žene nisu kompetentne da učestvuju u donošenju odluka još uvek postoji“, navela je Neda Obradović.

Učesnici su ocenili i da pozitivan podatak predstavlja to što polovina studenata smatra da bi uvođenje nezavisnog regulatornog tela doprinelo poboljšanju politike rodne ravnopravnosti i da to pokazuje da prate trendove na ovom polju u drugim državama.

Izvor Beta
Možda Vam se takođe svidi:
Loading...