Vlada Srbije donela uredbu o mesečnim primanjima za ratne vojne invalide

2.245

Vlada Srbije donela je Uredbu o pravu na mesečno novčano primanje za vreme nezaposlenosti ratnih vojnih invalida iz oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. godine – od pete do desete grupe .

Uredbom je predviđeno da oni imaju pravo na mesečno novčano primanje za vreme nezaposlenosti u iznosu 63 odsto od prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Srbiji iz prethodne godine, počev od isplate za januar 2019. godine.

Pravo iz člana 1. ove uredbe ostvaruje se pod uslovima, na način i po postupku propisanom članom 51. (stav 1. i 2.) Zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca.

Iznos prava isplaćuje se i godišnje uskladuje na način propisan članom 71. tog zakona za pravo na naknadu za vreme nezaposlenosti, objavljeno je u „Službenom glasniku“.

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o pravu na mesečno novčano primanje za vreme nezaposlenosti ratnih vojnih invalida od V do X grupe iz oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. godine koja je doneta 2006. godine.

Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, odnosno 15. februara.

Izvor Tanjug
Možda Vam se takođe svidi:
Loading...