Poljoprivrednici pretrpeli štetu od šest milijardi, a ovaj izveštaj pokazuje da je sve moglo biti izbegnuto

179

Državna revizorska institucija (DRI) utvrdila je da Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) ne obezbeđuje u dovoljnoj meri zaštitu poljoprivrednih proizvoda i poljoprivrednih proizvođača od grada i to prilikom planiranja sredstava potrebnih za funkcionisanje protivgradne zaštite, distribucije protivgradnih raketa i održavanja lansirnih stanica.

U izveštaju DRI o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Protivgradna zaštita u Republici Srbiji“ koja je sprovedena prošle godine, navodi se da RHMZ ne obezbeđuje na vreme potrebne uslove za optimalno funkcionisanje sistema odbrane od grada, zbog oslanjanja na naknadno dobijanje sredstava iz tekuće budžetske rezerve i pomoći jedinica lokalne samouprave.

Cilj revizije bio je da se ispita da li se efikasnijim sprovođenjem mera protivgradne zaštite i kombinovanjem aktivne odbrane od grada i pasivne zaštite, poput osiguranja, može smanjiti šteta od grada i postići bolja zaštita poljoprivrednih proizvođača i useva.

DRI je u svom izveštaju navela da RHMZ u periodu od 2015. do 2017. godine, nije raspolagao optimalnom količinom raketa, ali i da je u istom periodu utrošeno manje raketa od količina koje su se nalazile u opticaju.

Takođe, utvrđeno je postojeći način nabavke, distribucije protivgradnih raketa i održavanja lansirnih stanica od strane RHMZ, kao i nepredvidiva podrška drugih nadležnih organa u sprovođenju mera protivgradne zaštite, ugrožavaju njenu efikasnost.

U izveštaju je navedeno i da se ne može na pravi način oceniti doprinos Ministarstva poljoprivrede funkcionisanju protivgradne zaštite zbog delimičnog nadzora koji sprovodi nad radom RHMZ i ograničenog praćenja efekta podsticaja za postavljanje protivgradnih mreža.

DRI je nakon sprovedene revizije preporučila RHMZ-u da planira sredstva u skladu sa svojim nadležnostima i utvrđenim srednjoročnim ciljevima, radi veće stabilnosti finansiranja sistema odbrane od grada.

U izveštaju se navodi da RHMZ treba da uradi stručnu analizu distribucije protivgradnih raketa, imajući u vidu učestalost pojave grada i sugradice i na osnovu toga donese instrukciju kojom bi predvideo načine distribucije protivgradnih raketa, pre sezone i u toku sezone, u cilju efikasnijeg sprovođenja mera protivgradne zaštite.

Potrebno je i da se izvrši procena optimalnog broja i teritorijalnog rasporeda lansirnih stanica i na osnovu toga donese plan održavanja koji će uključiti procenu potrebnih sredstava da se obezbede minimalni uslovi za funkcionisanje lansirnih stanica, kao i vremenske okvire za realizaciju plana.

Navedeno je i da je potrebno utvrditi protokol o saradnji sa ostalim subjektima sistema odbrane od grada o aktivnostima koje se preduzimaju pre, u toku i nakon sezone odbrane od grada.

DRI je Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede preporučio da pokrene inicijativu za izmenu Zakona o odbrani od grada, kako bi se precizirale odredbe koje se odnose na obezbeđivanje podrške za funkcionisanje sistema odbrane od grada i njegovo finansiranje kako bi se omogućio jedinstveno postupanja subjekata sistema odbrane od grada.

Prilikom određivanja prioriteta u zapošljavanju, u Ministarstvu poljoprivrede treba da imaju u vidu kadrovske potrebe RHMZ, kako bi sprečio ugrožavanje funkcionisanja protivgradne zaštite.

Potrebno je i da ministarstvo obezbedi podatke od korisnika podsticaja o ukupnim površinama koje su pokrivene protivgradnim mrežama, kako bi pratio napredak u realizaciji postavljenih strateških ciljeva, kao i da propiše metodologiju na osnovu koje će lokalne samouprave da vrše preliminarnu procenu oštećenja od grada na poljoprivrednim kulturama, kako bi se omogućilo dobijanje uporedivih podataka o nastaloj šteti.

DRI je u izveštaju podsetio da je grad u poslednje tri godine u Srbiji naneo ukupnu štetu od oko šest milijardi dinara, od čega najviše u poljoprivredi.

Revizijom je utvrđeno da je za protivgradnu zaštitu na nivou Srbije u perodu od 2015. do 2017. godine prosečno godišnje izdvajano 625 miliona dinara iz budžeta države, Autonomne pokrajine Vojvodine i lokalnih samouprava.

Izvor Beta
Možda Vam se takođe svidi:
Loading...