Kupili ste novi stan, imate problema sa kvalitetom radova, evo kome i kako možete sa se žalite

460

BEOGRAD – Garancija je ključna stavka ili „mamac“ zbog kojih se kupci stanova često opredeljuju upravo za novogradnju, i to kupovinu direktno od investitora, ali se dešava da se firma likvidira, pa kupci ostanu bez adrese za žalbe.

Prema važećim zakonima, investitor je dužan da pruži garanciju na stan u trajanju od pet godina, koja se prvenstveno odnosi na kvalitet izvedenih građevinskih i zanatskih radova, kao i na kvalitet instalacija.

Ipak, problem nastaje kada investitor „nestane“ – zatvori građevinsku firmu ili firma ode u likvidaciju, usled čega kupci ostaju bez adrese na koju bi uložili reklamaciju u garantnom roku.

Novogradnja je postala najtraženija na tržištu nekretnina, a ona kupcu nudi širok izbor mogućih uređenja životnog prostora još pre nego što zgrada bude kupljena. Tako kupac može da dobije informacije o samom projektu, što podrazumeva pismeni dokaz koju će keramiku i stolariju investitor da ugradi u objekat. Svaki projekat predviđa vrstu materijala, a pojedini investitori navedu i način na koji treba nešto da bude ugrađeno i postavljeno.

Ukoliko stan kupite od investitora, imaćete i tu prednost da prvih pet godina ne brinete oko stolarije, pločica u kupatilu i kuhinji kao i instalacija. Funkcionalnost ugrađene stolarije, popravka elektroinstalacija u stanu, funkcionalnost sobnih i ulaznih vrata, vodovod i kanalizacija, kao i briga o krovnom pokrivaču, sve ovo pada na teret investitora u garantnom periodu novoizgrađene zgrade.

„Izvođač garantuje da su izvedeni radovi u vreme primopredaje u skladu sa ugovorom, propisima i pravilima struke i da nemaju mana koje onemogućavaju ili umanjuju njihovu vrednost ili njihovu podobnost za redovnu upotrebu, odnosno upotrebu određenu ugovorom“,  objašnjavaju pravnici.

Međutim, ako se u toku garantnog roka pojave nedostaci na građevini, nastupa odgovornost izvođača kao posledica povrede njegove osnovne obaveze da radove izvede lege artis i preda ih naručiocu bez mana. Ta se odgovornost različito konstituiše u zavisnosti od toga da li je reč o vidljivim ili o skrivenim manama.

Poseban problem predstavlja činjenica da u garantnom roku investitori „nestanu“, odnosno da firme odu u likvidaciju odnosno stečaj zbog dugova. U tom slučaju zahtev da ispravljanje nedostataka na nepokretnosti ostaje bez prave adrese kome se obratiti za pomoć.

Uprkos procesima pred sudovima, koji jedini mogu omogućiti kupcima da dobiju ono što im je garantovano zakonom, dosadašnja praksa pokazala je da je manje nedostatke povoljnije ispraviti o sopstvenom trošku.

„Zid je počeo da vlaži četiri godine nakon kupovine stana. Kada smo želeli da uložimo reklamaciju, jer je zgrada još u garanciji, saznali smo da firma našeg investitora ne postoji i da bi sudski proces dugo trajao sobzirom na to da je reč o pravnom licu u stečaju. Odustali smo i sami uložili po 300 evra zajedno sa susedima i ponovo uradili hidroizolaciju koja je bila loše urađena u startu“,  objašnjava Milica M. (34) koja je nekretninu kupila pre skoro pet godina na Voždovcu.

Iz grada Beograda upozoravaju kupce novogradnje da provere nekoliko ključnih informacija o svakom investitoru pre nego se upste u proces kupovine stanova.

Naime, kako se navodi svaki investitor je po pravilu privredno društvo i svoju delatnost mora da registruje kod nadležnih državnih ustanova. I poslovanje privrednog društva može u određenoj meri biti provereno preko zvaničnih podataka, dostupnih svima. Jedan od prvih koraka mogla bi biti provera da li je investitor uopšte upisan u registar privrednih subjekata, za koju je delatnost registrovan, i koji mu je matični broj. Ovi podaci dostupni su na internet prezentaciji Agencije za privredne registre Republike Srbije.

„Na istom mestu možete pogledati godišnje finansijske izveštaje investitora i saznati sve ostale podatke koji se upisuju u registar privrednih subjekata“, navodi se u preporuci pri kopovini stanova u izgradnji.

Trenutno stanje računa investitora, u smislu da li je uključen u platni promet ili se nalazi u blokadi, može se proveriti na internet prezentaciji Narodne banke Srbije na opciji „Pretraživanje jedinstvenog registra računa“. Za to vam je potreban matični broja investitora, koji pribavljate na sajtu Agencije za privredne registre.

Za uređaje i opremu, bojlere, hidrocelska postrojenja, liftove, klima-uređaje, ulazna vrata, strujomere, stepenišne automate i drugu serijsku opremu i uređaje za koje proizvođači daju garanciju – garantni rok iznosi onoliko vremena koliko garantuje i proizvođač te opreme.

Izvođač uz ovaj garantni list predaje i garantni list za tu opremu i uređaje kojim se putem korisnik stana obraća direktno proizvođaču.

Garancija se takođe ne odnosi na one radove koji prema važećim propisima spadaju u tekuće održavanje zgrada ili stanova, kao što su održavanje, zamena stakala na prozorima, vratima i drugim zastakljenim mestima, zamena ključeva, popravka i zamena brava i okova na stolariji, zamena gurtni na roletnama, zamena ve-ce daski i guma na njc šoljama, redovno održavanje sanitarnih i drugih uređaja i instalacija, održavanje i zamena svetlećih tela svih vrsta, prekidača, utikača, osigurača.

Garanciji ne podleže ni otklanjanje nedostataka koji nastaju usled loše upotrebe i održavanja objekata, odnosno stana.

Novoizgrađeni stan, po preporukama ekonomskih i građevinskih stručnjaka, najbolje je kupovati direktno od investitora, a ne od izvođača radova ili nekog fizičkog lica. Osim činjenice da kada se nekretnina kupuje od investitora, od njega se dobija i garancija, dok ako ste stan kupuje od izvođača, garancija može biti uskraćena, i ekonomski aspekt ove kupovine je izuzetno važan.

„Kada se nepokretnost kupuje od investitora, posredi je prvi prenos i investitor je taj koji vrši fakturisanje stana sa PDV-om. Kada je reč o kupovini stana od izvođača radova, to je drugi prenos, pa samim tim takva kupovina ne podleže porezu na dodatu vrednost, već podleže porezu na prenos apsolutnih prava od 2,5%. Ovo znači da kupovina stana od izvođača ni u jednom slučaju neće doneti mogućnost povraćaja PDV-a, iako se kupuje novogradnja“,  objašnjavaju u agenciji za nekretnine.

Možda Vam se takođe svidi:
Loading...