Samo jedna osoba moći će da koristi otisak vena sa dlana da bi ušla u posebne gradske prostorije

Određeni način obrade predstavlja specifičan rizik za prava i slobode građana

106

BEOGRAD – Gradska uprava predvidela je upotrebu biometrijskih podataka, odnosno otisaka vena sa dlana, za ulazak u dve prostorije s restriktivnim pristupom, kojima bi trenutno pristupala samo jedna osoba, saopštio je Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti.

Poverenik, koji je sproveo postupak nadzora u Gradskoj upravi Beograda nad obradom podataka u vezi sa uvođenjem novog sistema kontrole ulaska u prostorije, navodi da je utvrđeno da nabavka opreme za obradu ovih biometrijskih podataka jeste sprovedena, te da je oprema instalirana, ali da obrada podataka nije počela.

Poverenik navodi da u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti njegova nadležnost jeste da daje mišljenje u slučaju uvođenja nove informacione tehnologije u obradi podataka, da li određeni način obrade predstavlja specifičan rizik za prava i slobode građana.

S obzirom da najavljeni sistem obrade biometrijskih podataka može sa sobom nositi specifične rizike po zaštitu podataka o ličnosti, neophodno je da Poverenik prethodno bude upoznat sa njegovim karakteristikama, te da o istim da mišljenje, što ovde nije bio slučaj.

Zakon propisuje i obavezu rukovalaca podataka da, u vezi s nameravanom obradom biometrijskih podataka, sprovedu procenu uticaja na zaštitu podataka o ličnosti, te da o istom, po potrebi, pribavi i prethodno mišljenje Poverenika.

Pored toga, novi Zakon o zaštiti podataka pooštrava odgovornost rukovaoca u pogledu ostvarivanja prava lica čiji se podaci obrađuju.

Poverenik još jednom ističe da je neophodno da svi rukovaoci podataka, a naročito organi vlasti, postupaju veoma pažljivo prilikom uvođenja novih informacionih tehnologija a naročito ukoliko one podrazumevaju obradu biometrijskih podataka, te da o istom blagovremeno obaveštavaju Poverenika i javnost.

Poverenik je postupak nadzora nad sprovođenjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti od strane Uprave sproveo povodom vesti da je Gradska uprava Beograda kupila bezbednosni sistem za kontrolu kretanja koji „identifikuje građane i zaposlene na osnovu otisaka vena sa dlana“.

U postupku nadzora utvrđeno je da je u toku proces uvođenja novog bezbednosnog sistema, odnosno omogućavanja prava pristupa zaposlenima i strankama u prostorije Gradske uprave uz upotrebu pristupnih kartica i video-interfona, bez upotrebe njihovih biometrijskih podataka.

Izvor Tanjug
Možda Vam se takođe svidi:
Loading...