Lekarima dato upozorenje da dva leka mogu da izazovu ozbiljno stanje

Na sajtu Agencije za lekove i medicinska sredstva (ALIMS) objavljeno je „pismo zdravstvenim radnicima“ u kojem se oni upozoravaju na sve rizike po pacijente koji su na toj terapiji.