Postavljeno 100 kamera nove generacije za video nadzor u Beogradu

MUP će razviti sveobuhvatno rešenje „Sigurnog grada“ koje će u početku pokrivati grad Beograd, dok je krajnji cilj da se ovakvo rešenje implementira na teritoriji cele Srbije.