Poslato upozorenje da dva leka mogu biti potencijalno opasna, evo šta kažu lekari

Najnovija upozorenja koje je Agencija za lekove i medicinska sredstva poslala zdravstvenim radnicima odnosi se štetnost sastojaka karbimazol ili tiamazol.