Primetili ste da vaš pas mokri krv?

Treba li da se zabrinete?