Mirjana Marković: Od najmoćnije žene u državi do egzila u Rusiji

Životni i politički put supruge nekadašnjeg predsednika Srbije i Jugoslavije.