Stižu pare: Sutra isplata posebne novčane naknade

Naknada će biti uplaćena na tekuće račune korisnika kod poslovnih banaka.