Vlada Srbije usvojila uredbu kojom se uvodi nova naknada, evo ko je izuzet od plaćanja

2.834

Vlada Srbije usvojila je Uredbu kojom se propisuju kriterijumi za određivanje aktivnosti pravnih lica i preduzetnika koji utiču na životnu sredinu prema količini zagađenja, na osnovu čega se utvrđuje visina naknade koju će plaćati.

Predviđeno je da se iznos naknade određuje na osnovu emisije zagađujućih materija sumpor dioksida, azotnih oksida i praškastih materija u vazduh, nastale procesom sagorevanja čvrstih, tečnih i gasovitih goriva za dobijanje energije, tople vode, pare i grejanja prostora. Uredbom su obuhvaćeni i proizvođači opasnog otpada, kao i oni koji ga odlažu.

Posledice primene ovog propisa osetiće pre svega one privredne grane koje svoje proizvodne procese obavljaju sa zastarelom tehnologijom.

Dobitak će imati ona pravna lica i preduzetnici koja vode politiku smanjenja zagađenja uvođenjem čistih tehnologija, uštede energije i racionalizacije eksploatacije prirodnih resursa.

Tim dokumentom uvodi se poštovanje principa da zagađivač plaća, što je tekovine zakonodavstva Evropske unije, a koji se uspešno primenjuje poslednje tri decenije.

Novina koja se uvodi ovom uredbom je obaveza da pravna lica, preduzetnici i fizička lica, kao i jedinice lokalne samuprave plaćaju naknadu isključivo prema stvarnom stepenu i količini zagađenja, koji je nastao obavljanjem njihovih aktivnosti.

Od plaćanja naknade izuzete su osobe do 18 godina, nezaposlena lica i penzioneri sa primanjima do 25.000 dinara.

Vlada je usvojila i Uredbu o izdavanju doplatne poštanske marke „Nedelja Crvenog krsta“. U periodu od 8. do 15. maja, naime, biće prikupljena sredstva namenjena Crvenom krstu Srbije za akciju smanjenja rizika od elementarnih nepogoda i drugih vrsta nesreća. Za ovu namenu biće odštampano 750 hiljada poštanskih markica, po ceni od deset dinara.

Izvor Tanjug
Možda Vam se takođe svidi:
Loading...