Građani neće moći da se žale zaštitniku u Domovima zdravlja , evo i zašto

847

Od 11. aprila funkcija zaštitnika prava pacijenata u Srbiji prestala je da postoji. Izbačeni su iz odredbi Zakona o zdravstvenom osiguranju, čijim je Članom 276, stav 1, tačka 5, propisano da prestaje da važi Pravilnik o načinu i postupku zaštite prava osiguranih lica Republičkog fonda z zdravstveno osiguranje, što je uvedeno 2013. godine, piše „Dnevnik“.

Građani su tako izgubili pravo da se u Domovima zdravlja i drugim primarnim, sekundarnim i tercijarnim zdravstvenim ustanovama raspitaju o svojim pravima, potraže zaštitu ako smatraju da su im prava oštećena ili narušena ili se požale na rad nekog iz sistema zravstvene zaštite za koje je odgovoran RFZO.

Zaštitnici prava pacijenata bili su pravnici, zaposleni u zdravstvenim ustanovama, nadležni za davanje pravnih saveta, rešavanje eventualnih nesporazuma i ocenu osnovanosti podnetog prigovora u roku od 5 dana.

 

Zaštitnik prava osiguranika odgovor je davao kao pravni savet, mišljenje ili obaveštenje o suštini i obimu konkretnog pacijentovog prava, a ako je pacijent bio nezadovoljan, mogao je da se žali Zdravstvenoj inspekciji, odnosno Ministarstvu zdravlja Republike Srbije.

Najveći broj prijava o povredi prava podnet je zaštitniku prava osiguranih lica u Kliničkom centru Vojvodine (97) i u Zdravstvenom centru Vranje (43). Više od deset prijava imali su i Opšta bolnica Kraljevo (15) , Opšta bolnica Subotica (23), Dom zdravlja Požarevac (13), VMA (19) i Dom zdravlja Novi Sad (19), navodi RFZO.

Najčešći razlog podnošenja prijave je nemogućnost ostarivanja prava na specijalističko-konsultativni, odnosno dijagnostički pregled. Postupanjem zaštitnika, osiguranicima je omogućeno ostvarivanje prava na pregled u roku od 30 dana od dana javljanja osiguranika zdravstvenoj ustanovi, kako je i utvrđeno zakonom.

Skupština usvojila zakon: Lekarima ne smete da dajete novac, ali zato ovo smete, a to košta…

Prema odredbama novog zakona, o pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja odlučuje, na osnovu dostavljenih dokaza, filijala RFZO.

Osiguranik koji smatra da su njegova prava povređena, može da pokrene postupak zaštite prava pred nadležnim organom. Zaštitu prava može tražiti i poslodavac.

O pravima utvrđenim ovim zakonom u prvom stepenu rešava filijala, a u drugom stepenu Republički, odnosno Pokrajinski fond.

Izvor Dnevnik
Možda Vam se takođe svidi:
Loading...