To se navodi u saopštenju RGZ-a uz komentar da je postupak pokrenut pre skoro 10 godina.

Naime, ugovorima zaključenim 1991. i 2001. godine između Republičkog geodetskog zavoda i Građevinskog fakulteta ugovorena je instalacija, obuka, održavanje i prenošenje prava raspolaganja programskog sistema „Map Soft“ za prikupljanje i obradu podataka, kao i rukovanje digitalnim sadržajem katastarskih planova.

„Tokom sudskog postupka, Viši sud, po poznatoj matrici, nije postupio po nalogu Apelacionog suda i izveo tražene dokaze. Međutim, ni Apelacioni sud nije izveo dokaze koje je zahtevao od Višeg suda. Usled nesprovođenja naloga sudova, Republički geodetski zavod je izgubio spor, a epilog je taj da će troškove od skoro dva miliona evra snositi Republika Srbija, odnosno njeni građani“, kaže se u saopštenju koje je potpisao Borko Drašković, direktor Republičkog geodetskog zavoda.

On napominje da ovo nije jedini spor velike vrednosti koji je prouzrokovan neodgovornim upravljanjem institucijom u prethodnoj deceniji.

„Zbog izgubljenog arbitražnog spora sa firmom „Siemens it solutions and services“, okončanog 2014. godine, podnete su krivične prijave protiv odgovornih lica. Takođe, Republički geodetski zavod vodi spor sa „A banka Vipa“ koji je nastao 2010. godine zbog neupisane hipoteke u postupku prelaska sa zemljišne knjige na katastar nepokretnosti, a čija vrednost iznosi 3,6 miliona evra“, navodi Drašković dodajući da to pokazuje na koji je vođen Republički geodetski zavod u prethodnom periodu.

U RGZ ističu da će u saradnji sa Državnim pravobranilaštvom izjaviti reviziju Vrhovnom kasacionom sudu kojom će tražiti poništaj presude Apelacionog suda, a podneće i tužbu protiv Građevinskog fakulteta radi naknade štete zbog evikcije, odnosno postojanja i prikrivanja pravnih nedostataka u predmetnim ugovorima.