Gradski odbornici u četvrtak o taksama, javnom prevozu, otpadu…

87

Sednica Skupštine grada, na čijem će dnevnom redu biti nekoliko predloga urbanističkih planova, biće održana u četvrtak, 16. maja.

Na dnevnom redu naći će se i dopune Odluke o lokalnim administrativnim taksama, o otpisu potraživanja prema Privrednom društvu „Institut Goša“ i Privrednom društvu „Hidrotehnika – hidroenergetika“ a.d. Beograd,

Odbornici će raspravljati i o predlogu rešenja o davanju saglasnosti na konačni nacrt ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa elementima koncesije za javni prevoz putnika na minibus ekspres linijama u gradu.

Takođe, na dnevnom redu biće i izmene Odluke o Gradskoj upravi Grada Beograda, o Komunalnoj policiji, o oglašavanju, o građevinskom zemljištu, o načinu postupanja sa nepokretnostima koje su u javnoj svojini, na kojima Grad ima posebna svojinska ovlašćenja, kao i o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga.

Pred odbornicima će se naći i izmene Odluke o javnim parkiralištima, o naknadama za korišćenje javnih puteva za teritoriju grada, kao i plan za postavljanje i uklanjanje za deponovanje i separaciju rečnih agregata sa mogućnošću prateće proizvodnje.

Razmatraće se i izmene Odluke o promeni oblika organizovanja Veterinarske ustanove „Veterina Beograd“ iz ustanove u JKP „Veterina Beograd“.

Na dnevnom redu biće i promene osnivačkog akta JKP GSP „Beograd“, izmene Odluke o osnivanju javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i obavljanje prevoza putnika metroom i razvoj gradske železnice u Beogradu, kao i o povećanju osnovnog kapitala JKP „Beogradske elektrane“ i JP „Sava centar“ i o obrazovanju komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih gradskih preduzeća.

Pred odbornicima će biti i Izveštaj o realizaciji lokalnog plana upravljanja otpadom grada, kao i Izveštaj o realizaciji programa sprovođenja mera tehničke zaštite objekata utvrđenih za kulturno dobro i objekata u okviru prostornih kulturno-istorijskih celina na teritoriji grada Beograda.

Po skraćenom postupku biće odlučeno o razrešenju i imenovanju članova upravnih i nadzornih odbora u jednom broju gradskih preduzeća i ustanova, kao i o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama.

Izvor Tanjug
Možda Vam se takođe svidi:
Loading...