APR pokrenula veliku „čistku“, ovo je razlog

50

BEOGRAD – Agencija za privredne registre (APR) danas je saopštila da je pokrenula prinudnu likvidaciju 7.500 privrednih društava zbog toga što nisu dostavila godišnje finansijske izveštaje za dve uzastopne godine, 2015. i 2016, do kraja poslovne 2017. godine.

Najavljeno je da će u narednim danima ARR pokrenuti postupak prinudne likvidacije preostalih oko 15.500 društava, kako bi se iz pravnog života isključili oni koji ne posluju u skladu sa zakonom, sa ciljem da se poveća pravna sigurnost poslovanja i podigne nivo transparentnosti privrede.

Postupak prinudne likvidacije, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, po službenoj dužnosti sprovodi Registrator privrednih subjekata, donošenjem rešenja o pokretanju prinudne likvidacije za svako pojedinačno privredno društvo.

Istovremeno se objavljuje oglas o pokretanju prinudne likvidacije za svako pojedinačno društvo u neprekidnom trajanju od 60 dana, na sajtu APR-a (www.apr.gov.rs), u Registru privrednih subjekata, a po isteku tog roka u narednih 30 dana društvo se briše iz registra.

Od datuma prelaska u status društva u prinudnoj likvidaciji, odnosno od dana objavljivanja oglasa o prinudnoj likvidaciji, društva mogu da nastave sa radom, ali ne mogu da preduzimaju nove poslove već samo da završavaju započete, uključujući i izmirenja dospelih obaveza, kao i plaćanja za tekuće obaveze društva i obaveze prema zaposlenima. Ne isplaćuje se učešće u dobiti, odnosno dividenda, niti se imovina društva može raspodeljivati članovima društva pre brisanja društva iz registra.

Svi sudski i upravni postupci u odnosu na društvo koje je u prinudnoj likvidaciji, prekidaju se, a društvo ne može ni da registruje promene podataka u Registru privrednih subjekata od dana objavljivanja oglasa o prinudnoj likvidaciji na sajtu APR-a.

Izvor Beta
Možda Vam se takođe svidi:
Loading...