Vlada Srbije usaglasila carinski sistem sa zakonodavstvom EU

53

Vada Srbije usvojila je danas Uredbu o carinskim povlasticama kojom se usaglašava zakonodavstvo u oblasti carinskog sistema sa propisima u EU, saopšteno je posle sednice Vlade.

Tom uredbom utvrdjuju se vrsta, količina i vrednost robe na koju se, u skladu sa odredbama Carinskog zakona ne plaćaju uvozne dažbine, kao i rokovi i uslovi za ostvarivanje tog prava.

Osnovni cilj primene uredbe je, kako je saopšteno, zaštita finansijskih interesa Srbije, sprečavanje nelegalne trgovine i održavanje ravnoteže carinskih kontrola i zakonite trgovine.

Vlada je danas dala saglasnost Republičkoj direkciji za robne rezerve da izvrši naturalnu razmenu do 10.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu junad sa primarnim proizvodjačima. Na taj način će biti povećane robne rezerve u živoj stoci, a pimarni proizvodjači će moći da zadrže postojeći nivo proizvodnje tovne junadi.

Na sednici je usvojena Uredba o uslovima i načinu primene mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici.
Usvojena je i odluke o osnivanju Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija i Akademije strukovnih studija Južna Srbija.

Visoka tehnička škola strukovnih studija Niš, Visoka škola primenjenih strukovnih studija Vranje i Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Pirot, biće integrisane u Akademiju tehničko-vaspitačkih strukovnih studija sa sedištem u Nišu.

„Osnivanje Akademije doprineće efikasnijem i ekonomičnijem ostvarivanju ciljeva strukovnog visokog obrazovanja i njegovom povezivanju sa potrebama tržišta rada. Sa istim ciljem osnovana je i Akademija strukovnih studija Južna Srbija sa sedištem u Leskovcu“, navodi se u saopštenju Vlade.

Vlada je dodelila nacionalno sportsko priznanje Damiru Mikecu za osvojenu srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u olimpijskom sportu – streljaštvo, koje je održano 2009. godine u Pragu.

Izvor Tanjug
Možda Vam se takođe svidi:
Loading...