Novi zakon: Potpuna zabrana pušenja u Srbiji

U izmenama Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu predviđene su stroge zabrane.