Ušli su u avion, nisu ni pretpostavljali ko ima sedište „do njih“

Svi su bili iznenađeni.