Podgorički aerodrom zatvoren jer je ostao bez struje

Podgorički aerodrom ostao je bez struje zbog kvara na trafostanicama na aerodromu i kod Kombinata aluminijuma.