Slovenija tužila Hrvatsku u Strazburu zbog dugova iz doba SFRJ

90

Slovenija je tužila Hrvatsku Evropskom sudu za ljudska prava žaleći se na postupanje hrvatskih sudova u sporovima koje je pokrenula slovenačka „Ljubljanska banka“ radi naplate dugova od hrvatskih kompanija nastalih pre raspada SFRJ.

U najavi Evropskog suda za sednicu koja će se održati u sredu, 12. juna, piše da će Veliko veće (od 17 sudija) razmatrati prihvatljivost ove tužbe u kojoj Slovenija tvrdi da su hrvatski sudovi „nepravični, nedovoljno nepristrasni i diskriminatorski“.

Nakon sednice, sud će početi sa raspravama, koje će se održati „u privatnom postupku“. Odluka o prihvatljivosti tužbe će biti doneta u kasnijoj fazi, navodi se u informaciji suda.

Slovenija se tužbom žali na ponašanje sudskih i izvršnih vlasti u Hrvatskoj u vezi sa imovinom i potraživanjima Ljubljanske banke dd, deoničkog društva osnovanog prema slovenačkom pravu i njene glavne filijale Ljubljanska banka Zagreb, u Hrvatskoj, u kontekstu raspada bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ), naveo je Evropski sud.

Vlada Slovenije je u tužbi ukazala da su između 1991. i 1996. godine Ljubljanska banka i njena filijala u Zagrebu pokrenule postupke pred hrvatskih sudovima protiv određenog broja hrvatskih komapnija, tražeći otplatu dugova ugovorenih u bivšoj SFRJ, uglavnom tokom 80-tih godina prošlog veka.

Tokom 1994. godine više od 80 takvih predmeta je bilo pred hrvatskim sudovima.

Neki su i dalje u toku, drugi su okončani presudama kojima se odriče pravo Ljubljanske banke da bude stranka pred hrvatskim sudovima, dok u nekim drugim slučajevima presude u korist banke nikad nisu mogle da budu izvršene.

U 2007. godini Ljubljanska banka iznela je slične pritužbe pred Evropski sud za ljudska prava u sporu Ljubljanska banka protiv Hrvatske, žaleći se zbog nesprovođenja dva sudska naloga za izvršenje u doneta u njenu korist u sporu protiv hrvatske kompanije šećera povodom naplate duga.

Međutim, 2015. godine Evropski sud je ovaj slučaj proglasio neprihvatljivim, jer je banka bila pod kontrolom države i nije imala pravo da podnese predstavku, navodi Evropski sud.

U septembru 2016. Vlada Slovenije podnela je novu predstavku Evropskom sudu protiv Hrvatske, žaleći na mnogobrojne povrede prava na pravično suđenje.

Slovenija tvrdi da je Ljubljanska banka i dalje žrtva proizvoljnog tumačenja slovenčkog prava pred hrvatskim sudovima, suprotno hrvatskim pravilima o sukobu (nadležnosti) što, kako navodi, dovodi do konstantnog proizvoljnog poricanja bankinog prava da bude stranka u datim sudskim postupcima.

Slovenija, takođe, navodi kršenje prava Ljubljanske banke na pravnu sigurnost, jednakost pred zakonom i kontradiktorni postupak.

Pored toga, žali se i na nerazumno trajanje postupaka, i na kršenje prava na nepristrasno i nezavisno sudstvo kroz mešanje hrvstskih izvršnih vlasti u postupak pred sudom.

Na kraju, žali se i da je bilo nemoguće da dobije izvršenje konačnih presuda u mnogim slučajevima.

Prema navodima slovenačke vlade, takođe je bilo nekoliko kršenja prava Ljubljanske banke na mirno uživanje svojine, zabrane diskriminacije i prava na efikasan pravni lek, koja su garantovana Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

Hrvatska vlada je poslala svoj odgovor na predstavku 28. oktobra 2016. godine, a 18. decembra 2018. godine sudsko veće je prosledilo ovaj slučaj Velikom veću Evropskog suda na odlučivanje.

Izvor Tanjug
Možda Vam se takođe svidi:
Loading...