Psi mogu da nanjuše ljudske bolesti

Psi imaju izuzetno istančana čula i intuiciju.