Novine u zaštiti prava potrošača, evo šta će biti obaveze trgovaca

Novi Zakon o zaštiti potrošača naći će se u skupštini u septembru.