Ukoliko zadobijete povredu u vozilima GSP-a evo kome možete da se obratite za odštetu

383

BEOGRAD – Prošlonedeljna nesreća u beogradskom gradskom prevozu, kada je u eksploziji povređeno šest osoba, otvara pitanje koja prava može da ostvari svako ko zadobije povredu u vozilima javnog prevoza. Kome se obratiti i da li svi putnici imaju pravo na odštetu?

Na drumu, u vodi ili vazduhu, sa kartom ili bez nje, svaki putnik na stajalištima ili u vozilima javnog prevoza je osiguran i po tom osnovu, u slučaju nesreća, može da traži nadoknadu štete.

„Korisnici prava na naknadu štete u slučaju smrti putnika imaju pravo na osiguranu sumu od 8.000 evra u dinarskoj protivvrednosti. U slučaju trajnog invaliditeta minimalna osigurana suma je 16.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, a u slučaju postojanja štete u vidu troškova nužnog lečenja i gubitka zarade, minimalna osigurana suma je 4.000 evra“, kaže Miloš Milanović, direktor Direkcije za naknadu šteta „Dunav osiguranja“.

Te sume mogu biti i veće, ali se prevoznici uglavnom odlučuju za zakonski minimum. Ako ne odaberu ni to, povređeni putnici trebalo bi da se obrate Garantnom fondu za ostvarivanje prava.

Putnik koji zadobije povrede u vozilima javnog prevoza ili u njihovoj neposrednoj blizini trebalo bi da sačuva što više materijalnih dokaza kako bi uspeo da naplati štetu. Najvažniji su lekarsko uverenje, zapisnik policije i Hitne pomoći kao i ukoliko ih ima, izjave svedoka.

Sledeći korak je da se obrati prevozniku kako bi dobio informacije o njegovoj osiguravajućoj kući, kojoj zatim upućuje zahtev za naknadu štete. Ona procenjuje opravdanost zahteva.

„Postoje povrede koje se vrlo teško dijagnostikuju odnosno njihovo prisustvo se utvrđuje izjavom povređenog. Pre svega se radi o trzajnoj povredi vrata, vrlo često ne postoje nikakvi objektivni, vidljivi simptomi u predelu vrata. To je dovelo do toga, ne samo kod nas već i u svetu, da je došlo do prave epidemije lažnih prijava povreda i protiv toga se osiguravajuća društva bore pre svega kroz kombinovana saobraćajno-medicinska veštačenja“, navodi Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja.

A one koji pomisle da izbegnu polisu osiguranja, iz Sekretarijata za javni prevoz Grada Beograda podsećaju na ugovorene obaveze:

„U skladu sa ugovorima koji su zaključeni sa prevoznicima u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda prevoznici su dužni da zaključe ugovor o obaveznom osiguranju vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima i osiguranju putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja sa solventnim društvom za osiguranje. Istim ugovorom definisano je da prevoznik snosi svaku štetu koju nanese trećem licu u obavljanju poslova koji su predmet ugovora i snosi sam prevoznik, bez prava regresa od strane Grada“.

A po osnovu odgovornosti trećeg lica, putnici takođe mogu tražiti naknadu i to za pretrpljeni bol i strah.

Izvor RTS
Možda Vam se takođe svidi:
Loading...