Italija ulazi u period neizvesnosti posle iznenadne krize u vladi

Idemo odmah u Parlament da saopštimo da više nema većine i brzo zatražimo glasanje, rekao je Salvini