Pad Univerziteta u Beogradu na Šangajskoj listi, evo kako je sada rangiran

Mesto je posledica pada u broju, kvalitetu i citiranosti naučnih radova.