Članovi REM-a se mogu razrešiti i izabrati samo na ovaj način

119

BEOGRAD – Da bi član Saveta Regulatornog tela za eletronske medije (REM) bio razrešen sa funkcije potrebno je da to predloži najmanje 20 poslanika Skupštine Srbije ako se utvrdi da je nesavesno i nepravilno radio, ali je neophodno i mišljenje Saveta o postojanju razloga za razrešnje, propisano je Zakonom o elektronskim medijima.

Član Saveta može biti smenjen ako se, između ostalog, utvrdi da postoje razlozi za nedostojnost i ako zanemaruje i nesavesno ispunjava svoje obaveze što može dovesti do većih smetnji u radu Regulatora.

U zakonu je navedeno da je pre donošenja odluke o razrešenju neophodno pribaviti mišljenje Saveta o postojanju razloga za razrešenje.

„Odluka o razrešenju može se doneti samo na osnovu obrazloženog predloga, posle sprovedenog postupka u kome su utvrđene sve relevantne okolnosti i u kome je članu Saveta, protiv koga je pokrenut postupak omogućeno da se izjasni o svim okolnostima“, piše u zakonu.

Izbor novih članova REM-a jedan je od zahteva opozicije na koji vlast ne pristaje jer za to, kako ističu, ne postoje zakonski osnovi.

Opozicija ukazuje upravo da bi ceo sastav REM-a trebalo da bude zamenjen jer ne obavljaju svoj posao dobro odnosno ne radi u skladu sa zakonom, te ne reaguje na brojne nepravilnosti. Zbog toga opozicija je dala rok do 15. septembra vlasti da izabere nove članove ili će u suprotnom bojkotovati izbore.

Iz nevladinih organizacija CRTA, CESID i Transprentnost takođe u ukazali na nepravilnosti tokom oglašavanja i slažu se da je neophodno da REM radi brže po prijavama koje dobija posebno tokom izbornog procesa.

Iz SNS navode da član Saveta REM može biti smenjen samo na osnovu mišljenja Saveta i da parlamenta bez toga ne može da glasa o razrešenju te da jedino što mogu je da popune tri upražnjena mesta u REM. REM ima šest članova od potrebnih devet.

U pitanju su mesta na koja svoje članove parlamentu treba da, kako je juče naveo poslanik SNS Vladimir Orlić predlože nacionalni saveti nacionalnih manjina, udruženja filmskih, scenskih i dramskih umetnika i udruženja kompozitora i nadležni skupštinski odbor.

Po proceduri propisanoj Zakonom o elektronskim medijima potrebno je da nadležni skupštinski odbor uputi javni poziv da se popune upražnjena mesta, a predloge kandidata je potrebno podneti u roku od 15 dana od dana objavljivanja poziva.

Izvor Danas
Možda Vam se takođe svidi:
Loading...