Papa Franja izabrao 13 novih kardinala

Nekoliko kardinala je iz zemalja u razvoju kao što su Kuba, Kongo i Gvatemala