Beograđani će od 2022. plaćati novu uslugu, ali će im zato biti jeftinije grejanje

1.235

BEOGRAD – Zamenik gradonačelnika Goran Vesić izjavio je danas da je Grad doneo odluku da se od 2022. godine naplaćuje usluga tretmana i odlaganja komunalnog otpada, ali i da se istovremeno za isti iznos smanji cena grejanja, tako da građane ta usluga praktično neće koštati.

Odluka o plaćanju odlaganja komunalnog otpada i o smanjenju cene grejanja za taj iznos doneta je u skladu sa obavezama iz Ugovora o javno-privatnom partnerstvu za deponiju Vinča.

“ Zbog potrebe da zaštitimo standard stanovništva, doneli smo odluku da istovremeno sa uvođenjem ove stavke, smanjimo cenu grejanja, kao i da umanjimo cenu komunalne usluge sakupljanja, odvoženja i odlaganja komunalnog otpada ‘Gradske čistoće za isti iznos, tako da građani neće plaćati ni dinar više nego pre njenog uvođenja“,  rekao je Vesić.

On je objasnio da će cena za uslugu tretmana i odlaganja komunalnog otpada za 314.000 domaćinstava koja imaju centralno grejanje iznositi 5,38 dinara po metru kvadratnom, ali da će tim domaćinstvima cena grejanja biti smanjena za 3,58 dinara po metru kvadratnom, dok će cena za sakupljanje i odvoženje komunalnog otpada koju sada plaćaju sva domaćinstva biti umanjena za 1,8 dinara, tako da će njihovi računi ostati isti.

„Preostali iznos od 3,58 dinara po metru kvadratnom će se obezbediti od sredstava dobijenih iz razdvajanja i reciklaže komunalnog i građevinskog otpada“,  rekao je Vesić.

Takođe, naveo je da će Grad od 2022. godine biti u prilici da smanji cenu grejanja, jer će do tada biti završen toplodalekovod Obrenovac – Beograd kojim će se topla voda iz TE „Nikola Tesla“ transportovati do Toplane na Novom Beoradu i koristiti za grejanje.

„To će Gradu omogućiti da smanji kupovinu gasa za oko trećinu, zbog čega će moći da isplati investiciju koja je oko 200 miliona evra i da smanji cenu grejanja“, ističe Vesić.

On je naveo da od danas počinju radovi na uređenju deponije komunalnog otpada Vinča, koja će prvo biti sanirana i rekultivisana, a potom i zatvorena. Istovremeno, dodao je, gradi se nova sanitarna deponija, koja će u svemu pratiti stroge propise EU u pogledu odlaganja otpada i njegovog tretmana, kao i zaštite životne sredine.

Vesić je pojasnio da će se graditi kombinovano postrojenje za tretman otpada i proizvodnju energije iz otpada, koje će koristiti otpad kao izvor energije za proizvodnju električne i toplotne energije. Sva proizvedena toplotna energija koristiće se za grejanje građana Beograda.

„Kapacitet postrojenja je 340.000 tona otpada godišnje, što se uklapa u sistem selekcije otpada grada“,  dodao je Vesić.

Takođe, naveo je i da će se graditi postrojenje za tretman građevinskog otpada, čiji kapacitet će biti minimum 100.000 tona godišnje, gde će se dovoziti građevinski otpad sa teritorije grada, koji u ovom momentu nema odgovorajući tretman. Proizvod koji nastane tretmanom građevinskog otpada dalje će se koristiti kao sirovina u građevinarstvu, između ostalog i za izgradnju puteva.

Izvor Blic
Možda Vam se takođe svidi:
Loading...