Vlada dala saglasnost Fondu PIO: Isplata penzionerima po 5.000 dinara

122

Vlada Srbije je dala saglasnost Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje za isplatu novčane pomoći.

Tačno 5.000 dinara 4. novembra dobiće korisnici penzija, korisnici privremene naknade i invalidna deca.

U okviru nacionalne politike za borbu protiv droga, što uključuje i prekursore droga, odnosno supstance koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji droga, Vlada je donela odluku o obrazovanju Komisije za prekursore i Komisije za kontrolu postupka uništavanja prekursora, navodi se u saopštenju.

Zadatak Komisije je da u skladu sa propisima Evropske unije i preporukama Međunarodnog biroa za kontrolu nakortika, definiše postupak uništavanja prekursora droga, što podrazumeva bezbedno skladištenje, čuvanje, transport do mesta za uništavanje, kao i postupak neposrednog uništavanja ovih supstanci.

Na sednici je usvojen Program širenja znanja iz oblasti digitalne transformacije „Srbija digitalizuje“ kao vid saradnje Srbije sa partnerskim zemljama u tom domenu.

Kroz stručne i tehničke poslove pružiće se podrška implementaciji elektronske uprave i unaprediti politička i ekonomska saradnja sa drugim državama.

Vlada je na sednici utvrdila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, a kako navodi Vlada, usvajanjem tih zakonskih rešenja biće unapređen pravni okvir za otkrivanje, sprečavanje i suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma i terorističkih akata u oblasti posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti.

Izvor B92 Beta
Možda Vam se takođe svidi:
Loading...