Objavljen ugovor za Trg Republike – cena 768,3 miliona dinara

113

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda objavila je u petak Ugovor za radove na uređenju Trgu Republike, prema kome je ugovorena neto vrednost radova 768.262.900,91 dinar, odnosno više od 6,5 miliona evra, sa rokom završetka od 420 dana od uvođenja izvođača u posao.

Direkcija navodi da će do kraja godine sa izvođačem radova napraviti konačni obračun cene, kada će se utvrditi svi viškovi i manjkovi radova, kao i nepredviđeni radovi.

Direkcija navodi da su radovi na preslaganju kocki na kolovozu oko Trga izvedeni o trošku izvođača radova, i dodaje da već sada raspolaže sigurnim podacima da će cena radova po konačnom obračunu biti niža od ugovorene, saopštio je gradski Sekretarijat za informisanje.

Pre uvođenja u posao izvođač je dostavio bankarske garancije za dobro izvršenje posla u vrednosti od 76,8 miliona dinara, kao i odgovarajuće polise osiguranja, objavljeno je na zvaničnom sajtu Direkcije.

Izvođač radova je bio obavezan i da obezbedi tehničko osoblje i kapacitete koji će biti angažovani 24 sata dnevno za vreme realizacije ugovora. Kvalitet izvedenih radova obezbeđuje se bankarskom garancijom od 76,8 miliona dinara za otklanjanje nedostataka u garantnom periodu, koja će važiti tri godine.

Površina rekonstruisanog prostora je blizu 1,5 hektara, a uklonjeno je više od 150 žardinjera i betonskih kocaka. Na trgu su ugrađene kamene ploče i kocke različitih dimenzija, kako bi se razdvojile saobraćajne i pešačke površine.

Na pešačkom delu trga ugrađeno je 4.609,60 kvadratnih metara granitnih ploča tipa „tonalit“ i 4.383,69 kvadratnih metara kocki od jablaničkog granita. Na saobraćajnim površinama trga ugrađen je 4.009,81 kvadratni metar kocaka od jablaničkog granita, koji se koristi za uređenje trgova u regionu i kod nas, i čije je poreklo potvrđeno u izveštaju Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Ispod saobraćajnice nalaze se nosivi slojevi visine preko jednog metra koji omogućavaju planiranu frekvenciju vozila preko Trga Republike.

Za osvetljenje Trga Republike ugrađeno je više od sto novih svetiljki, koje su predviđene za rad u sistemu daljinskog upravljanja i kontrole javnog osvetljenja. Nova javna rasveta obezbeđuje osvetljenje platoa, pešačkih staza sa bočnih strana platoa, scensku i dekorativnu rasvetu, osvetljenje spomenika knezu Mihailu i saobraćajnog poteza Kolarčeva-Makedonska.

Na pešačkim delovima trga zasađeno je 27 novih stabala tako da sada, na potezu Vasina – Makedonska – Kolarčeva, ima 53 stabla.

Tokom radova restauriran je postament spomenika knezu Mihailu i četiri kandelabra uz njega. Čišćenje i konzervacija same konjaničke skulpture nisu bili predmet ovog ugovora i taj posao radiće se preko zasebne javne nabavke. U toku je procedura zaključenja ugovora sa odabranim ponuđačem.

Pored 27 kamenih klupa, u krugu Trga nalazi se i šest „pametnih“ klupa, koje sadrže solarne panele i dodatne elemente za osvetljenje, punjenje mobilnih telefona i pružanje reklamno-turističkih informacija o lokaciji ili atrakcijama u blizini.

Na dve lokacije predviđeno je šest potapajućih stubića koji omogućavaju ulazak na trg vozilima sa dozvolom. Na Trgu su iscrtane biciklističke staze.

Parking za bicikle postavljen je u zoni drvoreda kod Narodnog muzeja, prema uglu sa Vasinom ulicom.

Posebnom obradom granita obeleženo je mesto Kapije, a na delu trga obeleženo je i mesto gde su sahranjivani crvenoarmejci poginuli u borbi za oslobođenje Beograda 1944. godine.

Tokom uređenja zamenjeno je i rekonstruisano oko 250 metara vodovodnih i kanalizacionih cevi, kao i elektroenergetska i telekomunikaciona mreža.

Projekat rekonstrukcije Trga Republike urađen je prema prvonagrađenom radu na urbanističko-arhitektonskom konkursu sprovedenom 2015. godine, a javna nabavka za izvođenje radova sprovedena je sredinom prošle godine.

Ponude su dostavila dva ponuđača, od kojih je „Strabag d. o. o.“ bio povoljniji i sa kojim je zaključen ugovor za uređenje Trga republike, navodi se u saopštenju. „Do kraja godine, Direkcija će sa izvođačem napraviti konačan obračun cene kada se utvrde svi viškovi i manjkovi radova kao i nepredviđeni radovi“, navodi se u saopštenju.

Izvor RTS
Možda Vam se takođe svidi:
Loading...