Nove žalbe na odluku o doktoratu Siniše Malog

181

Profesor Biološkog fakulteta u Beogradu Predrag Simonović i naučni savetnik Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Aleksej Tarasjev podneli su individualne žalbe na odluku Nastavno-naučnog veća Fakulteta organizacionih nauka o doktorskoj disertaciji Siniše Malog, saznaje Danas.

Kako se podseća, pre njih Univerzitetu u Beogradu je upućena takozvana „velika“ žalba koju je pored profesora Saobraćajnog fakulteta Dušana Teodorovića potpisalo oko trista profesora UB.

Profesor Simonović kaže za Danas da ta zajednička žalba ima mnogo veću težinu, ali da, pošto je često odsutan iz Beograda poslovno nije mogao da čeka njeno potpisivanje i dodaje da ne voli zaklanjanje iza grupne odgovornosti za individualne stavove.

“Kolektivna svest nesumnjivo je značajna, ali doktorati i akademstvo su prvo individualne kategorije”, smatra Simonović, koji je, kao i Tarasjev podneo žalbu i na raniju prvostepenu odluku FON-a o doktoratu Siniše Malog.

„Uz primedbe iz inicijalne žalbe po ovom pitanju podnete 16. maja Univerzitetu, ovaj put žalba se odnosi i na formulaciju u odluci Nastavno-naučnog veća FON-a kojom je iznesena osuda za neetičko ponašanje mr Siniše Malog prilikom izrade doktorata. Iako je time čin plagiranja kao predmet ovog slučaja i postupka strože okarakterisan nego što je to Etička komisija FON-a učinila i time moguće stvoren osnov za izricanje odgovarajućih mera na Senatu Univerziteta u Beogradu, NN veće FON nije specifikovalo oblik i težinu neakademskog ponašanja, pa time nije nedvosmisleno dalo ni potreban osnov Senatu za donošenje mere primerene plagijarizmu prema članovima 21 i 22 Kodeksa profesionalne etike UB“, navodi se u Simonovićevoj žalbi.

Aleksej Tarasjev je u svojoj žalbi ukazao da ni Stručna, ni Etička komisija FON-a nisu eksplicitno ocenile da li je u doktorskoj disertaciji ministra finansija bilo plagiranja, što je tražio Odbor za profesionalnu etiku UB.

Inače, sutra ističe rok za ulaganje žalbi na odluku NN veća FON-a, a njih će u ime Univerziteta podneti rektorka Ivanka Popović.

Odbor za profesionalnu etiku će do 22. novembra doneti konačnu odluku o spornom doktoratu.

Rektorka Ivanka Popović se pre nekoliko dana u saopštenju zahvalila svim akterima na javnoj sceni i izrazila uverenje da će javnost podržati UB da obavi svoje propisima predviđene dužnosti, poštujući u potpunosti njegovu autonomiju.

„Univerzitet je opredeljen da realizuje sve aktivnosti za koje je nadležan, radi okončanja postupka ispitivanja eventualne nečestitosti u izradi doktorske disertacije Siniše Malog. Obraćamo se celokupnoj javnosti sa molbom da se omogući okončanje ovog postupka u akademskim okvirima. Javan i transparentan rad omogućava Univerzitetu u Beogradu da ispunjava svoju funkciju javnog dobra u službi svih građana naše zemlje“, piše u saopštenju.

Mali: Doktorat bih sada najradije pocepao…

Izvor Danas
Možda Vam se takođe svidi:
Loading...