Država ne reaguje na nelogičnosti u studiranju Nebojše Stefanovića

100

I pored brojnih nejasnoća i otvorenih pitanja kako je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović stekao diplomu osnovnih studija, iz Ministarstva prosvete dosad nije stigla naznaka da će proveriti da li je kompanija na kojoj je on studirao pre 20 godina radila u skladu sa zakonom.

Ministarstvo je na raniji zahtev Saveza za Srbiju da reaguje saopštilo kako nema osnova da prosvetna inspekcija izvrši nadzor nad Fakultetom za poslovne studije Univerziteta Megatrend (na kome je Stefanović nostrifikovao diplomu osnovnih studija).

Iz Ministarstva su objasnili da Zakon o univerzitetu, koji je važio u to vreme, nije razlikovao da li se nostrifikacija vrši radi zapošljavanja ili nastavka školovanja, a utvrđivanje ispunjenosti uslova za nostrifikaciju diplome vršio je organ koji je sprovodio postupak nostrifikacije.

„Prema odredbama tog zakona, veće odgovarajućeg fakulteta je sprovodilo postupak nostrifikacije diplome, odnosno utvrđivalo ekvivalentnost strane školske javne isprave, a uslove i postupak nostrifikacije bliže su uređivani statutom odgovarajućeg univerziteta i fakulteta“, rekli su tada u Ministarstvu.

I dok sada već bivši vlasnik i rektor Megatrend univerziteta Mića Jovanović ostaje pri tome da je sve urađeno po tadašnjim zakonima, poznavaoci prilika u domaćem visokom obrazovanju tvrde da je i tada, kao i sada, Ministarstvo prosvete ključna institucija koja izdaje dozvole za rad visokoškolskim ustanovama.

Miodrag Popović, član Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, kaže za Danas da su, pre nego što je uvedena akreditacija, Ministarstvo prosvete i telo slično današnjem Savetu, izdavali dozvolu za rad svim ustanovama koje su želele da se bave visokim obrazovanjem.

Procedura je bila dvostepena: najpre je verifikovan nastavni plan i program, a potom i da li ustanova ima odgovarajuće uslove za realizaciju tog plana i programa.

Čak je postojao i pravilnik koji je precizirao šta se pod tim uslovima podrazumeva, a to su da postoji kadar, prostor i oprema. Popović kaže da je ovakvo rešenje manje-više bilo ugrađeno u sve zakone od devedesetih godina prošlog veka do 2002.

Nijedan od pomenuta dva papira Megatrend International Expert Consortium Limited u Londonu nije imao u Srbiji. Ni u Londonu, gde je osnovana, nije bila registrovana kao obrazovna ustanova već kao kompanija za konsalting i finansijsko poslovanje.

Bivši rektor Megatrenda Mića Jovanović je rekao da je kompanija u Srbiji izvodila nastavu na osnovu dozvole tadašnjeg Saveznog ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom i da je sve urađeno po zakonu.

Uprkos očekivanju javnosti da Ministarstvo prosvete to proveri i javno saopšti šta je od svega što se pojavilo u medijima istina, to se nije dogodilo.

Nakon što je Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu odlučio da je doktorat ministra finansija Siniše Malog plagijat, Ministarstvo se u utorak oglasilo saopštenjem u kome ističu da su za poništavanje diploma magistarskih i doktorskih studija, za koje je utvrđeno da nisu rezultat samostalnog istraživačkog rada kandidata, nadležni univerzitet, odnosno akademija strukovnih studija i visoka škola.

„Ove institucije nadležne su i za postupak i za poništavanje diploma o stečenom visokom obrazovanju i drugim slučajevima. Na primer: kada imalac diplome nije ispunio sve ispitne obaveze u skladu sa zakonom i studijskim programom, kada imalac diplome nije prethodno ispunjavao uslove za upis na studije osnovnih, master ili doktorskih studija, ili kada je diplomu potpisalo neovlašćeno lice. Ukoliko visokoškolska ustanova utvrdi da postoje razlozi da se neka diploma poništi, a to ne uradi, ministar prosvete prvo izdaje upozorenje i daje joj rok od 30 dana da to učini. Ukoliko ni u tom dodatnom roku visokoškolska ustanova ne poništi diplomu, ministar obrazuje komisiju čiji je zadatak davanje stručnog mišljenja na osnovu kojeg se diploma poništava“, kažu u Ministarstvu.

Dodaju da za diplome koje su izdale neakreditovane ustanove, postupak po službenoj dužnosti pokreće ministar, a diplome se poništavaju kada se utvrdi da ustanova koja je izdala diplomu nije imala dozvolu za rad. Upravo ovo je bio povod za pitanje koje smo uputili Ministarstvu prosvete – hoće li ministar naložiti prosvetnoj inspekciji da ispita da li je Megatrend International Expert Consortium Limited imao validnu dozvolu za izvođenje studija. Odgovor do zaključenja ovog izdanja Danas nije dobio.

Vesna Rakić Vodinelić, profesorka prava u penziji, ranije je rekla za Danas da nema nikakvog roka u kome zastareva preispitivanje diploma, bilo osnovnih studija, magistarskih, master ili doktorskih.

„Zakon o parničnom postupku propisuje da se može tražiti utvrđivanje verodostojnosti javne isprave, a svaka diploma jeste javna isprava i tu nema nikakvog roka, ali je pitanje ko bi mogao takvu tužbu da podnese, jer to ne može svako da uradi. Mislim da bi to moglo da uradi Ministarstvo prosvete jer je ono dužno da vrši nadzor nad zakonitošću rada visokoškolskih ustanova. Međutim, postavlja se pitanje da li je takva mogućnost realna“, rekla je Rakić Vodinelić, uz opasku da lično ne veruje da će Ministarstvo to uraditi.

Izvor Danas
Možda Vam se takođe svidi:
Loading...