Od 1. januara dostupne informacije o slobodnim radnim mestima u državnim organima

126

Vlada Srbije je danas donela Uredbu o internom tržištu rada uz formiranje elektronske baze podataka.

Ta uredba predviđa da će u toj bazi od 1. januara 2020. biti dostupne informacije o slobodnim radnim mestima u državnim organima, organima autonomne pokrajine i lokalnih samouprava.

Ministarstvo za državnu upravu i lokalanu samoupravu je saopštilo da će u toj bazi biti i informacije o zaposlenima koji žele premeštaj na drugo radno mesto u istom ili drugom državnom organu i podaci o neraspoređenim državnim službenicima.

Novina je što na Interno tržište rada sada mogu da se prijave i službenici iz organa pokrajine, opština i gradova koji žele trajni premeštaj u državni organ. Do sada su to mogli samo službenici iz organa državne uprave.

Predviđeno je da Interno tržište rada bude deo jedinstvenog informacionog sistema, odnosno informatičke baze podataka, za koju je predviđeno da se uvede početkom 2021. godine.

Do tada će Interno tržište rada funkcionisati kao elektronska baza podataka na inernet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, navedeno je u saopštenju.

Izvor Beta
Možda Vam se takođe svidi:
Loading...