Niče nova Ovča: Planirana gradnja naselja sa 5.059 stanova za 14.670 stanovnika

76

Naime, Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Beograda stavio je na rani javni uvid Nacrt plana detaljne regulacije za novo naselje Ovča, kojim je predviđena gradnja stambenih blokova, objekata javne namene, komercijalnih i sportskih sadržaja i prateće infrastrukture za 14.670 stanovnika.

Kako stoji u ovom dokumentu, koji je na javni uvid izložen od 15. januara do 14. februara 2020, novo naselje planirano je za gradnju južno od postojeće Ovče.

Planom koji je izradio Urbanistički zavod Beograda obuhvaćeno je oko 120 hektara, i na toj površini mogu da se izgrade vrtići, osnovne i srednje škole, dom zdravlja, kao i novi stambeni kompleksi, komercijalni sadržaji, sportsko-rekreativni centar i groblje, prenosi eKapija.

Konkretno, planirana je gradnja četiri predškolske ustanove kapaciteta od 270 do 300 dece svaka, zatim dve osnovne škole za po oko 800 učenika i jedna srednja škola za maksimalno 720 đaka. Predviđena je i izgradnja jedne ustanove primarne zaštite, ustanove socijalne zaštite i jednog objekta za kulturu sa višenamenskom univerzalnom salom sa scenskim prostorom.

Uz gradnju novih stambenih kompleksa, u planu je i sanacija neplanski građenih postojećih stambenih blokova, a novo naselje imaće ukupno 5.059 stanova.

Sportsko-rekreativni kompleks planiran je na 2,5 hektara, za rekreativne aktivnosti stanovništva, treninge i takmičenja sportskih ekipa na lokalnom nivou. Od zelenih površina, nova Ovča imaće imaće park na oko tri hektara sa fontanama i dečjim igralištima, dva trga sa uređenim platoima i zelenilom i zaštitini zeleni pojas oko naselja.

Planirana je i izgradnja sekundarnih saobraćajnica za pristup novoizgrađenom naselju, kao i biciklističke jednosmerne staze duž Puta za Ovču i Ulica Lole Ribara, Stanka Paunovića, Nova 9, Nova 16 i Lička 1.

U obuhvatu plana nove Ovče planirana je gradnja sekundarne vodovodne mreže, a s obzirom da u Ovči ne postoji gradska kanalizaciona mreža, do njene izgradnje odvođenje kanalizacije moguće je rešavati ili izgradnjom septičkih jama ili preko lokalnih postrojenja za prečišćavanje upotrebljenih voda.

U delu elektroenergetske infrastrukture u planu je gradnja nadzemnih vodova, a kada je reč o telekomunikacionoj mreži, planina je izgradnja pristupnih tk mreža. Za potrebe fiksne pristupne mreže planom su obezbeđene četiri građevinske parcele, a za bežičnu pristupnu mrežu dve.

Na prostoru budućeg naselja ne postoji sistem snabdevanja prirodnim gasom, pa je u planu izgradnja polietilenske gasne mreže. Do gasifikacije, navedeno je u planu, rešenje za snabdevanje budućih objekata toplotnom energijom treba naći u korišćenju obnovljivih izvora energije, odnosno geotermalne energije, za šta na tom području postoji potencijal.

Novo naselje imaće i groblje na površini od oko 6,07 hektara.

Izvor B92
Možda Vam se takođe svidi:
Loading...