Na elektronskoj oglasnoj tabli suda i podaci od izvršitelja (VIDEO)

63

Elektronska oglasna tabla suda – eTabla, koju je uspostavilo Ministarstvo pravde u saradnji sa USAID Projektom „Vladavina prava“, počela je rad radi 1. januara 2020. godine, saopštilo je Ministarstvo pravde.

Kako objavljuje portal 021.rs, na eTabla odnosno sajtu etabla.sud.rs građani i pravna lica sada mogu da pronađu sva pismena iz izvršnog postupka, koja im nisu uspešno uručena lično od strane suda ili javnog izvršitelja.

Navodi se da je elektronska oglasna tabla zamenila dosadašnje fizičke oglasne table po sudovima, čime je povećana odgovornost, transparentnost i efikasnost pravosuđa, a građanima i privredi omogućen brz i jednostavan uvid u sadržaje oglasnih tabli sudova na jednom mestu, odnosno na internetu.

Pored isticanja i skidanja obaveštenja na oglasnu tablu suda, elektronska oglasna tabla će služiti i za vođenje posebne evidencije o tome kada su akt ili pismeno istaknuti na elektronskoj oglasnoj tabli i kada su skinuti s nje.

Imajući u vidu da trenutno sudovi nemaju mogućnost da vode navedene sveobuhvatne i potpune evidencije, ova funkcionalnost će predstavljati još jedno unapređenje rada sudova, jer će na jednom mestu, u elektronskom formatu, biti dostupni svi podaci koji se odnose na dostavu preko oglasne table, čime se direktno utiče na efikasnost i ekonomičnost postupka, kako pred sudom, tako i pred javnim izvršiteljima.

Uvođenje elektronske oglasne table omogućava da svi sudovi ubuduće imaju jedinstvenu oglasnu tablu, a građani će sa jedne veb adrese moći da saznaju koja se sve pismena iz postupaka izvršenja odnose na njih ukoliko im ista nisu lično uručena putem pošte, a u narednim fazama će imati mogućnost da uz prethodnu registraciju dobiju informacije i preko mejla ili SMS poruke kada se na oglasnoj tabli istakne dokument koji se odnosi na njih.

Izvor 021.rs
Možda Vam se takođe svidi:
Loading...