DRI: Krušik 2018. nije evidentirao 430,7 miliona zatezne kamate

79

Kompanija „Krušik“ iz Valjeva koja proizvodi naoružanje i vojnu opremu, u poslovnim knjigama za 2018. godinu nije evidentirala zatezne kamate u iznosu od 430,7 miliona dinara, utvrdila je Državna revizorska institucija (DRI).

Ta kompanija je po nalazima državnih revizora potcenila te obaveze koje se mogu konvertovati u kapital, a u finansijskim izveštajima precenila neraspoređeni dobitak iz ranijih godina za oko 346,7 miliona dinara i neraspoređeni dobitak tekuće godine za 84 miliona dinara.

U izveštaju DRI o reviziji finansijskih izveštaja „Krušika“ za 2018. godinu navedno je da ta kompanija nije iskazala prihode od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu preko komisionara u iznosu od oko šest milijardi dinara, koji su evidentirani na osnovu nepotpune dokumentacije o komisionoj prodaji.

Među komisionarima „Krušika“ bila je i kompanija GIM.

„Kompanija nije u 2018. godini i u prethodnim periodima, uradila preispitivanje korisnog veka upotrebe nekretnina, postrojenja i opreme, iako u svojim poslovnim knjigama na kraju decembra 2018. godine ima evidentirane nekretnine, postrojenja i opremu ukupne nabavne vrednosti u iznosu od oko 2,9 milijardi dinara, koje su i dalje u upotrebi, a koje nemaju iskazanu sadašnju vrednost“, navodi se u izveštaju DRI.

DRI je utvrdila da „Krušik“ nije evidentirao u svojim poslovnim knjigama pet lokala, ukupne površine 179,30 kvadratnih metara, a precenio je zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda i finansijski rezultat tekuće godine za iznos od 65 miliona dinara.

Dodaje se da je „Krušik“ u finansijskim izveštajima za 2018. godinu više iskazao dugoročne obaveze, a manje kratkoročne za 13,3 miliona dinara.

„Potcenjene su odložene poreske obaveze za oko 38,7 miliona dinara, kao i neraspoređeni dobitak za oko 32,6 miliona dinara“, navodi se u izveštaju DRI.

Navodi se da je tekući račun „Krušika“ neprekidno u blokadi od 16. novembra 2011. godine, osim računa koji su izuzeti po Zaključku Vlade Srbije.

Izvor Beta
Možda Vam se takođe svidi:
Loading...