Krivične prijave i zahtev za razrešenje direktora Centra za socijalni rad u Alibunaru

119

Protiv direktora Zorana Prebiračevića i stručnih radnika Centra za socijalni rad iz Alibunara biće podnete krivične prijave zbog propusta u radu u slučaju šestoro maloletne dece iz Novog Kozjaka, javlja RTS.

Kako se podseća, deca su bez oca i majke živela u trošnoj kući bez osnovnih uslova za život.

Takođe, pored postupaka krivične odgovornosti, Skupštini opštine Alibunar će biti dostavljena inicijativa za razrešenje direktora Centra zbog propusta u radu.

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i zaštitu poslova saopštio je da je, na osnovu inspekcijskog nadzora i nadzora nad stručnim radom, Komisija konstatovala da će direktoru biti naloženo da utvrdi odgovornost zaposlenih – stručnih radnika i da će biti iniciran postupak pred Etičkim odborom Komore socijalne zaštite radi utvrđivanja povrede kodeksa profesionalne etike stručnih radnika.

U saopštenju se navodi da je u zaštiti šestoro dece iz Novog Kozjaka kod Alibunara izostala potpuna i odgovarajuća porodično-pravna reakcija organa starateljstva – Centra za socijalni rad Alibunar.

Nakon sačinjenog zapisnika i izveštaja, koji je pokrajinskom sekretaru dostavljen danas, u saopštenju se navodi da, pored izostanka materijalne podrške, odnosno novčane pomoći, nisu kontinuirano praćene potrebe dece, te su zanemarene zakonske dužnosti organa starateljstva i uočeni su propusti u vođenju slučaja u organizovanju zaštite dece.

„Direktor Centra za socijalni rad za opštinu Alibunar nije obezbedio zakonitost rada Centra u skladu sa članom 3 Pravilnika o organizaciji, normativima i standardima rada centra za socijalni rad, čime je onemogućeno ostvarivanje prava korisnika utvrđena članom 41 Zakona o socijalnoj zaštiti prema kojem „maloletno lice (dete)… jeste korisnik… kada mu je usled porodičnih i drugih životnih okolnosti, ugroženo zdravlje, bezbednost i razvoj, odnosno ako je izvesno da bez podrške sistema socijalne zaštite ne može da dostigne optimalni nivo razvoja“, navodi se u saopštenju.

Direktor Centra, kako se ističe u saopštenju, nije postupao saglasno propisanoj odgovornosti u upravljanju i organizovanju radnog procesa, niti je preduzimao mere u kontroli postupanja prema zaposlenima – stručnim radnicima.

Izvor RTS
Možda Vam se takođe svidi:
Loading...