Izvršitelji počinju da prodaju oduzetu imovinu putem eAukcije

321

Od 1. marta prodaja imovine oduzete u postupku izvršenja će se obavljati putem interneta, odnosno preko portala elektronskog javnog nadmetanja, navodi se u propisima objavljenim u Službenom glasniku.

Kako piše Nova ekonomija, u novom pravilniku koji je donelo Ministarstvo pravde se definiše kako će funkcionisati elektronska prodaja pokretnih i nepokretnih stvari u izvršnom postupku i elektronske oglasne table.

U tom ministarstvu su ranije najavljivali da će novi sistem prevazići postojeće probleme nepreglednosti fizičkih oglasnih tabli, kao i da će uvećati transparentnost čitavog postupka.

Za pristup portalu elektronskog javnog nadmetanja registrovani korisnik treba da poseduje softver za čitanje kvalifikovanog elektronskog potpisa i kvalifikovani elektronski potpis koji je izdat od strane ovlašćenog sertifikovanog tela.

Trošak registracije plaća se prilikom registracije u skladu sa tehničkim uputstvom, a sama registracija traje godinu dana.

Tehničko uputstvo za korišćenje portala elektronskog javnog nadmetanja biće naknadno objavljeno na internet stranici portala.

Korisnicima koji pristupaju portalu elektronskog javnog nadmetanja će biti vidljivi podaci o predmetu prodaje i najvećoj datoj ponudi, a okončana elektronska javna nadmetanja, kao i podaci o predmetu prodaje, početnoj ceni i trenutno najvećoj ponudi za nadmetanja koja su u toku.

Aukcije će se održavati radnim danom i trajaće najduže šest časova u periodu od 9 do 15 časova.

Vreme za davanje ponuda će trajati najviše četiri časa.

U slučaju da je najmanje jedna ponuda data u poslednjih pet minuta pre isteka tog vremenskog roka, vreme trajanja nadmetanja se produžava za još pet minuta.

Portal elektronskog javnog nadmetanja će automatski svim ponuđačima, osim onog čija je ponuda u tom trenutku najveća, ponuditi opciju davanja ponude uvećane za licitacioni korak, obzirom da se u toku aukcije mogu dati samo ponudu koja je uvećana za unapred određeni licitacioni korak.

Izvor Nova ekonomija
Možda Vam se takođe svidi:
Loading...