Kurti objavio: Od 15. marta počinje ukidanje taksi

Srbija treba da se obaveže da će zaustaviti kampanju protiv priznavanja nezavisnosti Kosova i takođe da započne uklanjanje trgovinskih barijera