Prema oznaci ili tagu

jugoslovensko državljanstvo