Prema oznaci ili tagu

kralj Aleksandar I Karađorđević